analitička kemija


analitička kemija
analytical chemistry
* * *
• analytic chemistry
• analytical chemistry

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • analitički — analìtičkī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na analizu 2. koji se koristi metodom analize [analitički sud] SINTAGMA analitička filozofija škola suvremene filozofije kojoj su predmet istraživanja izričaji i načela pojedinačnih znanosti te… …   Hrvatski jezični portal